گزارش باگ

در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد در اعمال کد هدیه یا پیگیری سفارش و بازگشت وجه کالای مرجوعی، می توانید از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.